Členovia výboru

Anton Trnovec +421 917 176 992
Dušan Poliaček
Ján Mintál 
Pavol Drahno