História

Bytčica


futbal-bytcica_021Bytčica vznikla v 14.storočí ako samostatná obec vyčlenením časti z pôvodného žilinského chotára. Prvý raz sa spomína v roku 1409 ako Bytrzcycz. V roku 1598 bolo v Bytčici 14 sedliackych domov, 5 želiarskych domov a 1 mlyn. V roku 1784 už mala Bytčica 52 domov, žilo v nej 67 rodín a 403 obyvateľov. V období feudalizmu obec patrila k lietavskému hradnému panstvu. Od vzniku Českoslov
enskej republika bola Bytčica samostatná obec. V roku 1971 bola násilne pričlenená k Žiline. V tom čase tu žilo viac ako 1800 obyvateľov. Dnes je to prímestská časť Žilina – Bytčica a k trvalému pobytu v nej sa hlási 2009 obyvateľov (údaj k 9/2014).

 V Bytčici žili a pôsobili viaceré známe osobnosti. Patril medzi nich napríklad hudobný skladateľ Ján Kubelík, jeden zo zakladajúcich členov Matice slovenskej Romuald Čestmír Zaymus, MUDr. Ivan Hálek, ktorý založil v Bytčici detskú nemocnicu, a narodila sa tu aj jeho vnučka, známa česká herečka Jana Štěpánová.

Futbal od roku 1924

Futbal bol, je a bude celosvetový fenomén, preto nemohol obísť ani našu obec. Najväčší záujem o futbal bol medzi mládežou. Hral sa na akomkoľvek priestranstve, najčastejšie pri pasení kráv. Na pasienku dlhé roky vyrastali najväčšie futbalové talenty, ktoré reprezentovali našu telovýchovnú jednotu.

Športový klub Bytčica založil za pomoci futbalových nadšencov vojak z povolania František Pelc v roku 1924.


futbal-bytcica_36-300x204Klub bol bez financií, a tak najviac pomáhali členovia výboru. Medzi nich patrili Štefan Šottník, Ľudovít Vitos, Ondrej Štaffen, Ján Skupeň a Beník Skupeň. Prvým predsedom bol Štefan Šottník a jednateľom František Pelc. Zo spoločnej zbierky sa zakúpili dresy a futbalové lopty. Vďaka tomu mohli naši chlapci vybehnúť na 1.majstrovské stretnutie v Sihoti. Našimi súpermi boli obce Teplička, Strážov a Budatín. V tom čase hrávali za Bytčicu aj futbalisti z iných obcí, nakoľko v okolitých obciach sa futbal ešte nehrával.

V roku 1926 sa začala hrávať prvá organizovaná súťaž – tzv. IV.trieda a štartovali v nej Bánová, Závodie, Rajec, Strážov, Teplička, Varín a žilinské kluby Hungária, Rapid, Slávia, Považan, Celulózka, Železničiari a Juventa. V tej dobe nás reprezentovali Ondrej Štaffen, Belino Štaffen, František Šimrák, Laco Rovňanek, Ondrej Mintál, Peter Belan, Lukáč Chobot, František Horecký, Vincent Baroniak, Ján Čelko a Alojz Zvarík. Prvým rozhodcom bol Ján Bánovec. Na futbalové zápasy mimo Bytčice sa chodilo na bicykloch alebo peši. Finančné prostriedky sa získavali zo zábav, z darov a zo vstupného.

V roku 1938 boli futbalové súťaže rozpustené vplyvom politických udalostí. Hrala sa iba provizórna súťaž, v ktorej pôsobili Strážov, Bánová, Rajec, Lietavská Lúčka, Závodie a Bytčica.

Od roku 1939 do roku 1944 sa vytvorila Žilinská futbalová župa, v ktorej sme hrávali v 1.triede. Po tomto roku bol futbalový klub rozpustený a futbalisti sa zúčastnili Slovenského národného povstania za oslobodenie našej vlasti. Žiaľ, niektorí sa už domov nevrátili. Športovci – futbalisti, ktorí sa nezúčastnili SNP alebo boja proti fašizmu, odohrali v tomto období iba zopár priateľských stretnutí.

Po oslobodení našej vlasti došlo k opätovnému oživeniu športového života. V roku 1945 bol založený DŠO Sokol Bytčica. Na jeho založení sa podieľali Peter Tvrdý, Valér Mihál, Gustáv Bureš, Jozef Repokovský a Alojz Ďurajka. Dres futbalového mužstva obliekali Ján Panák, Emil Kotrbanec, Anton Kotrbanec, Karol Kotrbanec, Robert Štaffen, Anton Ďurdík, Šimun Štaffen, Jozef Zvarík, Gustáv Repkovský st., Ján Makula, Ernest Matušík, Imrich Štaffen, Jozef Repkovský, Anton Marček, Emil Štaffen, Alfonz Štaffen, Ján Polaček, Adolf Štaffen, Vavrín Matušík, Ferdinand Hudec, Štefan Hudec, Viktor Šoška, Jozef Polaček, Vladimír Polaček, bratia Šrajberovci, Gustáv Bánovec, Blažej Kotrbanec a Rudolf Zvarík.


futbal-bytcica_051-300x216V roku 1941 bolo futbalové ihrisko preložené zo Sihoti na Pažitie, kde stojí dodnes. V spomínanom roku víťazstvom nad RŠK Žilina skončili naši futbalisti na 1.mieste v okresnej súťaži, a tak sme postúpili do 1.triedy Považskej župy, v ktorej štartovali družstvá Dynamo Trenčín, Nehera Trenčín, Slovena Trenčín, Lednické Rovne, Budatín, Ilava, Lietavská Lúčka, Kysucké Nové Mesto, Kotešová, Predmier a Rajec. V sezóne 1947/48 sme skončili na peknom 4.mieste. Trénerom mužstva bol Ján Kováč. V tomto období futbalový výbor pracoval v zložení Jozef Repkovský, Klement Mintál, Ján Kováč, Jozef Polaček a Alojz Ďurajka. Finančné prostriedky, sa získavali zo vstupného a zo zábav. Pomocnú ruku v tomto období naším futbalistom podal Ľudovít Kuba, ktorý zapožičiaval svoje vlastné nákladné auto na zápasy a poskytoval aj občerstvenie hráčom po zápasoch, za čo mu patrí veľká vďaka. V 1.triede hralo mužstvo Bytčice až do roku 1956, potom prišla reorganizácia a rok sme hrali v okresnej súťaži. V tomto období poverenec minist. výstavby Laco Dojčiak bezplatné oplotenie ihriska v spolupráci s predsedom MNV Jozefom Repkovským.

Po roku sme sa vrátili do 1.triedy. V tomto období nás reprezentovali Anton Šottník, Jozef Štaffen, Anton Štaffen, František Šotník, Oliver Belan, Vladimír Janura, Jozef Šottník, Oliver Vitos, Jaroslav Dojčiak, Tibor Mintál, Rudolf Zvarík, Vladimír Repkovský, Ladislav Tvrdý, Vladimír Drahno, Ivan Dojčiak, Anton Velič, Silvester Višňovský, Ján Sokolík, Milan Dubovec, Milan Zvarík, Viliam Trnovec, Jozef Pohančeník, Ladislav Belák, Ľudovít Surovec, Rudolf Grečnár, Vladimír Šottník, Vladimír Repkovský. Trénerom mužstva bol Ján Kováč, predsedom telovýchovnej jednoty Jozef Repkovský, tajomníkom Jozef Poláček.


dscn1149-300x199Práca s mládežou sa začala v roku 1959. Spočiatku to bol dorast, neskôr sa vytvorilo aj žiacke družstvo. V spolupráci s OU Bytčica sa podarilo v rokoch 1960 – 1962 zostaviť z miestnych talentov a učňov bývajúcich v učilišti dorast, ktorý nám závidel celý kraj. Pod vedením trénera Teodora Zvaru a vedúceho mužstva pána Štefaničiara sa prebojovali do druhej najvyššej súťaže na Slovensku. O tento úspech sa pričinili títo chlapci: Ján Stehel, Pavol Posluch, Stanislav Gabaj, Jozef Mužík, Jaroslav Mužík, Jozef Majtinek, Jozef Kramoriš, Stanislav Lazar, Jozef Pisárik, Jozef Kotrbanec, Štefan Kubičina, Jozef Kinier, Zdeno Smatana, Gajdoš, Marián Senko, Frolo, Dušan Vyboch, Milan Skupeň, Jozef Bátor, Peter Maslo, Ján Kudlička.

Postupne sa dorast musel dopĺňať o nových hráčov pre vekovú hranicu a naši chlapci hrávali striedavo v krajských a okresných súťažiach až do roku 1972. Hráči prvého družstva hrali od roku 1962 až do 1974 nepretržite v 1.B triede.

futbal-bytcica_03-300x20070-tych rokoch 20.storočia sme mali aj B-mužstvo, ktoré hrávalo okresnú súťaž.

H.R.: Jozef Repkovský – predseda TJ, Milan Dubovec, Jaroslav Dubovec, Oliver Barčiak, Milan Zvarík, Silvester Višňovský, Jozef Štaffen, Jozef Polaček – tajomník TJ.

D.R.: Jozef Štaffen, Vladimír Janura, Anton Velič, Ján Sokolík, Marián Repkovský.

Trénermi v tomto období boli: Ján Urbančík, Vladimír Polaček a Jozef Kvasnica. Výbor pracoval v zložení Ferdinand Šottník, Adolf Belák, Anton Majerko, Alojz Majtinek, Jaroslav Ďurdík a Milan Šottník. Mužstvo tvorili títo hráči: Alojz Marek, Jozef Kinier, Silvester Višňovský, Dušan Hubočan, Juraj Vyboch, Ján Trnka, Milan Zvarík, Emil Trzuba, Imrich Marček, Albín Koubek, Oliver Barčiak, Jozef Kotrbanec, Marián Senko, Jozef Majtinek, Marián Repkovský, Jaroslav Dojčiak, Ivan Dojčiak, Anton Trnovec, Ivan Štaffen, Jozef Trnovec, Jozef Kramoriš, Dušan Vyboch, Rudolf Repkovský, Milan Dubovec, Ivan Horecký, Anton Kuba, Ľubomír Solčanský, Anton Mojík, Jozef Bátor, Milan Franek, Jozef Okuliar, Milan Šottník, Ferdinand Šottník, Tomáš Sýkora.

futbal-bytcica_26-300x199Po tom prišla mladšia generácia: Peter Majtinek, Dušan Repkovský, Ján Janura, Ján Mintál, Jaroslav Mintál, Viliam Kotrbanec, Bohuš Šottník, Miroslav Kepeň, Pavol Repkovský, Peter Štaffen, Ivan Kubáň, Milan Skupeň, Marián Šottník, Stanislav Repkovský, Jozef Štaffen, Peter Vanca, Stanislav Lazar, Milan Surovec, František Zádor, Tibor Štaffen, Peter Guoth, Ľubomír Samec, Ján Surovec, Pavol Mintál, Viliam Šottník, Vladimír Ďurdík.

H.R.: Jozef Kvasnica, Jozef Štaffen, Peter Majtinek, Ivan Dojčiak, Dušan Výboch, Jozef Baumgartner, Jozef Kotrbanec.

D.R.: Rudolf Repkovský, Jozef Kinier, Miroslav Horecký, Jozef Kramoriš, Jozef Majtinek, Dušan Repokovský.

Futbalové družstvo mužov hralo nepretržite 12 rokov v 1.B triede. V tejto dobe boli tréneri Jozef Kvasnica, Ján Urbančík, Milan Zvarík, Vladimír Polaček, Ivan Štaffen a Gustáv Bánovec. Našimi súpermi boli mužstvá Žilina, Považská Bystrica, Čadca, Raková, Kysucké Nové Mesto, Poviná, Turzovska, Ochodnica, Kysucký Lieskovec, Nová Dubnica, Beluša, Brvnište, Lednecké Rovne, Prejta, Dubnica B, Považská Bystrica B, Nesluša, Bytča, Rajec, Strečno, Višňové, Rosina, Závodie, Bánová, Čadca B, Svrčinovec, Zborov nad Kysucou, Ilava a mnoho ďalších obcí. Napriek úpadku mužov pokračovala práca s mládežou na dobrej úrovni. Zaslúžil sa o to svojou činnosťou tréner Bohuš Hurtoš a vedúci družstva Klement Mintál. Žiaci vyhrali okresnú súťaž suverénnym spôsobom, keď nenašli premožiteľa ani v jednom zápase. Na majstrovstvách Stredoslovenského kraja v Ružomberku vyhrali všetky tri zápasy a postúpili na majstrovstvá Slovenska do Dubnice nad Váhom v roku 1969. Postupne sme porazili Lokomotívu Košice, Spartak Trnava, prehrali sme s ČH Bratislava (dnes ŠKP). O tretie miesto sme bojovali s Partizánskym, po nerozhodnom výsledku 0:0 prišli na rad pokutové kopy, na ktoré sme prehrali 3:2. Paradoxom bolo, že všetky pokutové kopy musel kopať jeden hráč.

Účasť, ale aj vystúpenie naších
p1100868-300x200žiakov na tomto turnaji bol jeden z najväčších úspechov futbalového družstva v histórii našej telovýchovnej jednoty.

O tento úspech sa zaslúžili títo hráči: Dušan Maráček, Igor Maráček, František Repkovský, Pavol Repkovský, Pavel Mintál, Anton Mintál, Ján Surovec, Milan Surovec, Vlastimír Polaček, Igor Polaček, Ján Šottník, Jozef Zaťko, Peter Štaffen, Robert Bánovec, Jozef Senko.

Naši žiaci hrávali v krajskej súťaži, kde sa stretávali s týmito družstvami: Žilina, Púchov, Dubnica, Považská Bystrica, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou, Bytča, atď., kde obsadzovali popredné miesta. V roku 1976 naši žiaci pod vedením Petra Majtinka a Vlastimila Trnovca vyhrali pohár Cieľa, kde hrali v tomto zložení: Ivan Velič, Peter Repkovský, Štefan Kudla, Vladimír Štaffen, Vladimír Klobucký, Milan Polaček, Dušan Matejička, Miroslav Surovec, Milan Baroniak, Stanislav Repkovský, Ľubomír Repkovský, Milan Štaffen, Jaroslav Majtinek, Miroslav Frko, Marián Plšek a Miroslav Senko.


futbal-bytcica_31-300x199Začiatkom 80-tych rokov 20.storočia hralo naše mužstvo dospelých v okresných súťažiach a postupne sa prebojovalo do 1.triedy pod vedením trénera Bohuša Hurtoša. Vo výbore TJ pracovali: Ondrej Roško, Peter Miglierini, Vladimír Janura, Ján Mintál, Miroslav Dubovec, Peter Štaffen, Viliam Kotrbanec, Milan Dubovec, Ľubomír Solčanský, Milan Zvarík, Rudolf Repkovský, Gustáv Vanoch, Bohuš Hurtoš, Vavrín Matušík, Peter Majtinek, Jozef Polaček. V tomto čase sa opravovala hracia plocha, a preto sa muselo hrávať na pomocnom ihrisku na Pažiťoch. Po oprave hracej plochy (vydrenážovanie a posiatie trávou) sa opäť hrávalo na pôvodnom ihrisku. Koncom 80-tych rokov sa opäť vypadlo do okresnej súťaže. Príchodom trénera Štefana Šveca sme postúpili do 1.A triedy (1981-82). O postup sa zaslúžili títo hráči: Anton Labuda, Pavol Mintál, Milan Drahno, Ivan Kubaň, Viliam Kotrbanec, Ján Janura, Ján Surovec, Marián Gašpierik, Tibor Kúdelka, Štefan Kudla, Anton Sližko, Peter Štaffen, Miroslav Dubovec, Ladislav Senko, Kamil Beháň, Pavol Repkovský, Vladimír Štaffen, Ivan Velič, Milan Jonek, Július Mičák. Veľkým fanúšikom bol v tejto dobe dekan bytčickej farnosti Michal Šinský, ktorý pôsobil v obci od roku 1955 do 1997. Pri trénovaní sa vystriedali viacerí tréneri: Jozef Kvasnica, Ján Urbančik, Bohuš Hurtoš, Štefan Švec, Ján Sága, Vladimír Pažický, Štefan Černobrad, Anton Velič, Ján Janura, Igor Polaček, Anton Mintál, Vlastimír Polaček, Jozef Jaroš, Richard Jančík, Jozef Beleš.


02-300x200Futbalové mužstvo dospelých pod vedením trénera Antona Mintála a vedúceho mužstva Dušana Hubočana v sezóne 1996-97 postúpilo z okresnej súťaže do krajskej 5.ligy skupiny A. Na tomto úspechu sa podieľali Peter Kozáček, Maroš Vanca, Anton Mintál, Michal Mintál, Vladimír Štaffen, Ľubomír Palčák, Július Gajarský, Branislav Danišek, Boris Kotrbanec, Radoslav Kotrbanec, Miroslav Kuriš, Pavol Kučera, Peter Ďuriš, Peter Gier, Martin Kepeň, Miloš Smolka, Robert Senko, Jozef Dietrich, Ľubomír Tain, Peter Masaryk, Robert Mintál, Ján Hruška, Roman Pecko, Rasťo Brezovský, Ľubomír Zuziak.

V roku 2002 naše A.mužstvo vypadlo do okresnej súťaže. Nastala kríza vo futbalovom mužstve, ale aj vo funkcionárskom vedení. Toto obdobie trvalo niekoľko rokov a vyzeralo to tak, že šport v Bytčici končí. Vtedajší výbor odpredal garáž o výmere 200m2 a mužstvo hralo v 1.triede na posledných priečkach. Neprajníci bytčického futbalu mali z toho veľkú radosť.


bytcica-3-300x200Po vyhodnocovacej schôdzi futbalového klubu v roku 2005 bol výbor Tatranu Bytčica riadne zvolený, žiaľ skôr, než začal pracovať, sa rozpadol a zostali v ňom iba Pavel Mintál, Viliam Kotrbanec, Peter Šaraj a Vlastimír Poláček. Začali s veľkými dlhmi obnovovať už pomaly zanikajúci futbal v Bytčici. Pri záchrane športu pomáhali finančne Viliam Kotrbanec, Milan Skupeň, Ivan Kubáň, Penzión Perla. V roku 2007 sa spojili Viliam Kotrbanec a Ján Meliš – stavebný podnikateľ, ktorý vlastnými finančnými prostriedkami vybudoval sociálne zariadenie a športklub (pohostinecké a ubytovacie služby) na našom štadióne. Nesporne sa skvalitnila hracia plocha a materiálne zabezpečenie. Vyvrcholením snaženia bolo, keď naše A-mužstvo postúpilo do 5.ligy. V sezóne 2007/2008 dorast a žiaci zotrvali vo svojich okresných súťažiach. Tréneri postupového mužstva boli Jozef Beleš a Richard Jančik, vedúci mužstva Michal Repkovský a Dušan Hubočan. Hráči: Laco Malich, Rasťo Bříza, Ľubomír Zuziak, Marián Dubovec, Peter Morvay, Miloš Zuziak, Pavol Repkovský, Martin Kosnovský, Libor Ťažký, Martin Klobucký, Jozef Dietrich, Jozef Koštialik, Martin Baleja, Patrik Gapa, Michal Moravčík a Radoslav Adamčík. Dorastenci hrávali 1.triedu pod vedením Jozefa Šišiaka ml. a vedúceho družstva Jána Surovca. Žiacke družstvá (starší aj mladší) hrávali okresnú súťaž. Trénermi žiakov boli: Pavel Mintál, Peter Kinier, Peter Gier a Pavol Marček.