VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

k zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s názvom:

Nákup tréningových pomôcok  a športovej výbavy pre futbalový oddiel


  1. Druh zákazky: tovary

 

Verejný obstarávateľ:

Úradný názov:            TJ Tatran Bytčica

Poštová adresa:         Bystrická ul. 15

PSČ:                           010 09

Mesto/obec:               Bytčica-Žilina

Štát:                            Slovenská republika

Predseda :                  Ivan Štaffen

Kontaktná osoba:       Ivan Štaffen

Telefón:                      0903 516 725

 

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.tjtatranbytcica.sk

 

Názov zákazky: Nákup tréningových pomôcok  a športovej výbavy pre futbalový oddiel“

Bližšie informácie nájdete v prílohách: výzva–Bytčica, zml-Bytčica.