Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 13.2.2016, bolo udelené čestné členstvo v TJ Tatrane Bytčica nasledujúcim bývalým futbalistom, členom výboru a občanom Bytčice, ktorí sa zaslúžili o rozvoj športu v Bytčici:

Mintál Tibor                   Zvarík Milan               Repkovský Rudolf            Dojčiak Jaroslav                      Dojčiak Ivan
Repkovský Stanislav     Mintál Pavel               Kotrbanec Viliam             Štaffen Vladimír                       Štaffen Peter
Kozaček Peter                 Štaffen Ivan                Mintál Jaroslav                Mintál Antón                            Vyboch Juraj
Palčák Lubomír             Ďurdík Vladimír         Dubovec Miroslav            Dubovec Milan                        Surovec Ján
Velíč Ivan                        Vanoch Gustáv           Repkovský Ľubo               Barčiak Oliver                          Roško Ondrej
Hurtoš Bohuš                 Janura Ján                  Hubočan Dušan               Mintál Ján st.                            Šaray Peter
Polaček Igor                    Polaček Vlastimír      Vyboch Dušan                  Gajarský Július                         Drahno Milan
Solčanský Lubomír       Repkovský Jozef        Repkovský Jaroslav         Repkovský Michal                   Senko Marián
Hryzák Dušan                Štaffenová Štefánia    Repkovská Marcela         Kubáň Ivan                               Trnovec Anton
Marček Pavol         

Za ich prácu im výbor TJ Tatran Bytčica ďakuje.
 
Na VČS sa dohodlo, že členský príspevok je ročne 10€.