Rozvrh tréningov počas sezóny 2016 / 2017

Muži trénujú pod vedením trénera Jozefa Beleša každý utorok, štvrtok a piatok o 18,00. Vedúcimi družstva mužov sú Michal Repkovský a Tibor Mičiak.

Dorast má tréningy každý utorok a štvrtok o 16,00 pod vedením trénerov Michala Mintála, Petra Masaryka a Roberta Mintála, vedúcou družstva je Zuzana Hemčíková.

Žiaci trénujú stredy a piatky o 16,00. Trénermi žiakov sú Ján Mintál a Peter Gier.

Prípravka má tréningy v pondelok a v stredu o 16,00 a v sobotu o 10,00. Prípravku vedú tréneri Robert Dolník a Ján Mintál st.

Predprípravka trénuje pod vedením trénera Bohuša Hurtoša každý utorok a štvrtok o 16,00.

 

Ďalej...

Nové vedenie klubu

Na prvom zasadnutí dňa 15.2.2016 sa výbor dohodol na takomto zložení:

Predseda:  Ivan Štaffen           0903 516 725   ivan.staffen.za@gmail.com
Tajomník:  Vlastimír Polaček   0911 703 690  v.polacek@centrum.sk
Hospodár:  Igor Polaček          0911 703 770  igor.polacek@atlas.sk

Kontakty na ostatných členov výboru nájdete na tjtatranbytcica.sk/kontakt.

Ďalej...

Udelené čestné členstvo

Na Výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 13.2.2016, bolo udelené čestné členstvo v TJ Tatrane Bytčica nasledujúcim bývalým futbalistom, členom výboru a občanom Bytčice, ktorí sa zaslúžili o rozvoj športu v Bytčici:

Ďalej...

Bol zvolený nový výbor TJ Tatranu Bytčica

Dňa 13. februára 2016 sa konala Výročná členská schôdza, na ktorej boli do výboru TJ Tatranu Bytčica zvolení:

 Trnovec Antón
 Dietrich Jozef
 JUDr. Dubovec Róbert
 Melíš Ján
 Štaffen Vladimír
 Polaček Vlastimír
 Marček Pavol
 Vandlík Stanislav
 Nemček Tibor
 Šaray Peter
 Polaček Igor
 Kotrbanec Viliam
 Zvarík Milan
 Štaffen Ivan
 Mintál Ján 

Do revíznej komisie boli zvolení Mintál Pavel, Surovec Ján a Dolník Róbert.

Prvé zasadnutie nového výboru sa uskutoční v pondelok 15. februára 2016 o 17,00. page monitor .

Ďalej...